Cât costă o oră. Poveste cu tâlc.

“Când Dan se întoarce de la serviciu seara târziu, o găsi pe fiica sa de 8 ani, Maria, aşteptându-l nerăbdătoare în pragul uşii. Se îndreptă spre bucătărie, iar copila îl urmă. “Cât câştigi pe oră, tati?”.

Foarte obosit şi stresat, Dan se enervă când auzi întrebarea. “Nu este treaba ta!”. în răspunse răstit copilei.

Maria însă a insistat: “TE rog tati, spune-mi cât câştigi pe oră!”

“Bine”, mârâi Dan, “Câştig cam 20 de dolari pe oră”.

Apoi Maria îl întreabă: “Tati, poţi să-mi împrumuţi 10 dolari?”

“Nici nu te gândi!” spune Dan părăsind furios camera.

Mai târziu, Dan se simţi îngrozitor de vinovat pentru felul în care se comportase cu fiica sa. Se duse în camera ei şi o găsi încă trează şi cu lacrimi în ochi. Scoase din buzunar o bancnotă de zece dolari şi i-o întinse copilei cu blândeţe încercând să-şi răscumpere purtarea. Se aşeză pe marginea patului întrebându-se pentru ce îi trebuiau fetiţei banii.

Maria zâmbi larg, sări din pat bucuroasă şi se repezi spre un sertar. Scoase de acolo un pumn de bancnote mototolite şi de monede.

Aşeză mica comoară pe pat, adăugă bancnota căpătată de la tatăl ei şi împinse grămada spre Dan.
“Tati, acum am douăzeci de dolari. Pot să cumpăr pentru mâine o oră din timpul tău?”