Dragostea, cheia care deschide cerul…

Adevărata dragoste este atunci când omul iubeşte deşi nu i se poate oferi nimic în schimb. Omul cu dragoste adevărată este pregătit să sufere totul atunci când nu este înţeles la măsura dragostei lui. Adevărata iubire faţă de o persoană, începe în clipa când ne uităm la ea fără dorinţa de a o poseda, fără dorinţa de a stăpâni asupra ei, fără dorinţa de a ne folosi în vreun fel de darurile sau de personalitatea ei, ci doar privind şi minunându-ne de frumuseţea care ni s-a descoperit.

Când iubeşti pe aproapele tău, admiri diamantul care se găseşte înăuntrul lui şi inima ta se bucură. Când nu-l iubeşti, te agăţi de „pietrele” şi de „mărăcinii” lui şi-ţi îmbolnăveşti inima.

Dragostea poate fi sinceră şi profundă în zilele luminoase, însă niciodată nu este atât de tare ca în zilele de suferinţă şi amărăciune, când se descoperă toate bogăţiile ei ascunse până atunci. Adevărata iubire nu se clatină şi nu se împuţinează niciodată. Ea supravieţuieşte şi în vreme de furtună. Adevărata iubire naşte încredere, nu pune la îndoială nimic, ci caută să acopere orice neajuns şi orice îndoială.

Dragostea deschide cerul şi veşnicia, căci dragostea este singura scară care ne urcă sus, mai sus de toate amărăciunile şi de toată răutatea de pe pământ.

Unde este dragoste, acolo este Dumnezeu, iar unde este Dumnezeu, acolo este tot binele. Dragostea este cel mai nobil, mai elevat sentiment pe care îl poate trăi omul. Prin dragoste ne atingem de frumuseţea ascunsă din om, aceea care nu poate fi văzută cu ochii trupeşti, ci numai de inimă.

Când se aprinde dragostea, toate celelalte trec pe locul doi. În ochii ei nu mai există imperfecţiune pentru că nu vrea să o vadă. Defectele sunt mari numai unde dragostea e mică. Inima curată nu te lasă niciodată să crezi ceva rău despre aproapele.

Dragostea se manifestă tocmai prin aceea că văzând şi ştiind neputinţele şi defectele omului drag, să le rabzi cu nădejdea de a le îndrepta prin propria ta sensibilitate şi înţelegere.

Să iubeşti înseamnă să simţi suferinţa altuia ca pe a ta. Când iubeşti, alegi să mori faţă de tine însuţi ca să aduci la viaţă o nouă iubire. Dragostea desăvârşită este devotamentul dus până la sacrificiu. În căldura dragostei se modelează orice; până şi sufletul. Vrei cheia oricărei inimi? Încearcă Dragostea!

Si nu uita…

Ferice de cei ce iubesc deşi nu ştiu cum e să fie iubiţi.

Ferice de cei ce luptă deşi au cunoscut şi căderea.

Ferice de cei ce îşi păstrează inima curată deşi trăiesc între tâlhari.

Ferice de cei ce zâmbesc deşi viaţa lor nu e tocmai un zâmbet.

Ferice de cei ce construiesc, într-o lume care dărâmă.

Ferice de cei ce au puterea să mângâie deşi cei ce au nevoie de mângâiere sunt ei.

Ferice de cei ce hrănesc deşi cei ce au nevoie de hrană sunt ei.

Ferice de cei ce nu doresc să fie stăpânitori deşi au cunoscut şi puterea.

Ferice de cei ce nu sunt robi ai plăcerilor deşi le-a cunoscut şi dulceaţa.

Ferice de cei ce nu sunt robi ai patimilor, într-o lume îngenuncheată de păcate.

Ferice de cei ce nu sunt robi ai banului deşi i-au cunoscut şi puterea.

Ferice de cei ce sunt cinstiţi, într-o lume plină de înşelăciuni.

Ferice de cei ce iubesc adevărul, într-o lume a minciunii.

Ferice de cei ce au arma răzbunării şi nu o folosesc.

Ferice de cei ce au prilejul să păcătuiască şi nu vor.

Ferice de cei ce luptă pentru Împărăţia Cerului deşi nu o văd.

Ferice de cei ce n-au văzut dar au crezut.

Ferice de cei ce cred, într-o lume care nu mai crede.

Ferice de cei ce urcă muntele deşi nu îi văd vârful.

Ferice de cei ce străbat cărarea deşi e plină de spini.

Ferice de cei ce ştiu să supravieţuiască, într-o lume ce decade.