Pe cine iubesc oamenii…MINUNAT!

Pe cine iubesc oamenii…MINUNAT!

Pe cine iubesc oamenii…

„Prieten este cel care se bucură de bunurile şi reuşitele cuiva şi care suferă de pe urma suferinţelor lui. Sunt prieteni cei care socotesc drept bune şi rele aceleaşi lucruri şi care sunt prieteni, respectiv duşmani ai aceloraşi oameni. Cel care nutreşte pentru altul acele lucruri care le nutreşte pentru sine îi este în mod evident prieten.

Oamenii îi iubesc pe cei drepţi, muncitori, curajoşi şi generoşi. Pe cei care nu trăiesc de pe urma altora, ci din munca lor, cei care trăiesc din munca pământului, mai ales cei care muncesc cu propriile lor mâini. Şi pe cei cumpătaţi fiindcă nu sunt nedrepţi. Şi pe cei care nu se ocupă cu treburile publice, din acelaşi motiv.

Oamenii îi iubesc pe cei care nu sunt iubitori de victorie şi nici amatori de ceartă, căci toţi oamenii de acest fel sunt combativi, iar cei care combat, par să nutrească dorinţe contrarii alor noastre.

Oamenii îi iubesc pe cei care sunt îngrijiţi ca aspect, ca îmbrăcăminte, ca fel de viaţă în întregime. Şi pe cei care nu sunt critici ai greşelilor oamenilor, pe cei care nu sunt ranchiunoşi, defăimători şi care nu vor să ştie nici defectele vecinilor, nici pe ale noastre – căci astfel acţionează un om virtuos. Şi pe cei care sunt asemănători nouă şi care au aceleaşi ocupaţii şi care doresc aceleaşi lucruri. Şi pe cei care îşi iubesc prietenii absenţi în aceeaşi măsură ca şi pe cei prezenţi şi pe cei care nu îşi abandonează prietenii la nevoie.

Oamenii îi iubesc pe cei virtuoşi, mai cu seamă pe cei buni în a iubi. Pe cei care nu se prefac în faţa noastră, mai ales pe cei care au încredere în noi şi ne spun chiar propriile lor slăbiciuni.”

Aristotel